m a c 3 $ k y

r a m a
Soubor indického kočovného divadla nyní po dlouhém zimním spánku dokončuje přípravy na jarní tourné. Jejich vystoupení vhnání divákům slzy - slzy lásky, porozumění, štěstí a kamarádství...
č l e n o v é
r a d e k  m a u e r
(m a u e r @ s l a p a n i c e . c z)

d a v e  h o r á k
(h o r a k @ s l a p a n i c e . c z)

p e t r  a z u r i t  v i s k i n  v y s k o č i l
(v y s k o c i l @ s l a p a n i c e . c z)

t o m á š  h r o z e k
(h r o z e k @ s l a p a n i c e . c z)

i v o š  k v a p i l
(k v a p i l @ s l a p a n i c e . c z)

š t ě p á n  c e n e k
(c e n e k @ s l a p a n i c e . c z)